28. februar 2023

Kleidung und Zubehör - Was soll Sammy für die Party anziehen?

Sammy TV - wir haben das Video von Sammy TV schon gesehen. Jetzt hat Sammy für euch eine Frage, sie weiß nämlich nicht, was sie für die Party anziehen soll.

Kannst du ihr helfen?

Diese Fragen helfen dir dabei:Benutze diese Qr_Kode und schreib deine Antwort ins Padlet.
9. januar 2023

Nach dem Weg fragen

Entschuldigung, wie komme ich zu ...?

Kako vprašati za pot in kako na vprašanje odgovoriti?
Zbrane predloge ste dobili na učnih listih, tukaj prilagam samo mini ponovitev.

26. oktober 2022

Wohin? Präpositionen und Akkusativ

Predlogi s 4. sklonom in vprašalnica Kje? (Wohin?) pašejo skupaj.

Spremembe se kažejo v določnih in nedoločnih členih, in sicer:

die -> die: die Schule -> WOHIN? - In die Schule.
der -> den: der Park -> WOHIN? - In den Park.
das -> das: das Kaufhaus -> WOHIN? - In das (= ins) Kaufhaus.
die (Pl.) ->die: die Schulen -> WOHIN? - In die Schulen.

Pomembno je, da se vprašate pravilno. -> Kam greš? / Wohin gehst du? Poznati pa morate spol samostalnika oz. določni člen, da lahko potem spreminjate določni/nedoločni člen v tisti sklon, ki ga potrebujete. V tem primeru: 4. sklon.

Slika zgoraj prikazuje le predloge, ki se uporabljajo tako s 3. kot s 4. sklonom. Glej tudi objavo Wo? Präpositionen und Dativ.
Predlogi, ki se uporabljajo samo s 4. sklonom pa so: bis     durch      für      ohne     gegen       um.

Slika spodaj lepo prikazuje vse predloge (samo s 3. sklonom / samo s 4. sklonom / s 3. in 4. sklonom).


 

19. oktober 2022

Wo? Präpositionen und Dativ

Predlogi s 3. sklonom in vprašalnica Wo? (Kje?) pašejo skupaj.

Spremembe se kažejo v določnih in nedoločnih členih, in sicer:

die -> der: die Schule -> WO? - In der Schule.
der -> dem: der Park -> WO? - In dem Park.
das -> dem: das Kaufhaus -> WO? - In dem Kaufhaus.
die (Pl.) -> den: die Schulen -> WO? - In den Schulen.

Pomembno pri predlogih in 3. sklonu je to, da poznate določni člen samostalnika in ga spremenite v 3. sklon, predlog vam pa pove, kje se stvar nahaja.

Kateri so predlogi v 3. sklonu?

an        auf         hinter         in         neben            unter            über        vor          zwischen (ti predlogi se uporabljajo tako s 3. sklonom kot s 4. sklonom)

ab     aus    bei     mit     nach    seit     von    zu (ti predlogi se uporabljajo samo s 3. sklonom)

Gebäude und Plätze in der Stadt: (Na tej povezavi najdete sličice in poimenovanje stavb in delov mesta).

der Supermarkt

der Campingplatz

der Hafen

der Parkplatz

der Bahnhof

der Markt

der Strand

der Fluss

der Park

die Kirche

die Schule

die Post

die Bank

die Jugendherberge

das Restaurant

das Stadion

das Schwimmbad

das Geschäft

das Hotel

das Kino

das Museum

das Krankenhaus

das Schloss

das Theater

17. oktober 2022

10. avgust 2022

Novo šolsko leto 2022/2023 in nove teme

Dve leti učenja nemščine je za nami, kar pomeni, da naj bi naše znanje nemščine že bilo malo bolj bogato. Temu primerne so tudi teme, slovnične strukture in besedišče, ki jih obravnavamo v 9. razredu.

Najprej se bomo podali še malo nazaj v lanski učbenik Maximal 2 (založba Rokus Klett) in utrdili še 3. in 4. sklon, ter predloge in opisali pot, se vprašali po vprašalnicah Wo? in Wohin?, nato pa se bomo vrnili rahlo še nazaj v preteklost, kajti spoznali bomo oba preteklika, in sicer sestavljeni preteklik, ki ga v nemščini poimenujemo PERFEKT in enostavni preteklik, ki se imenuje PRÄTERITUM.
To slovnično zelo obsežno poglavje nam bo vzelo kar dva krepka meseca, temu bomo posvetili tudi en test, nato pa začnemo pospešeno delati še ostale teme v učbeniku Maximal 3.

Za začetek pa vam želim samo še tole: NAJ BO NAŠE LETO SKUPAJ ČIMBOLJ NEMŠKO USTVARJALNO IN ZABAVNO.
Vir: www.desktopaper.com

PS: Še malo spominov na poletje in morje...